ઉત્પાદન છબીઓ અને મૂળભૂત પરિમાણો દરેક 24 ઝોન મેટલ ડીટેક્ટર અને 24 ઝોન સાથે પૂરી પાડે છે 24 ઝોન મેટલ ડિટેક્ટરની વિવિધ ઉત્પાદનો, મેટલ ડિટેક્ટર દ્વારા જવામાં; અમે એક વ્યાવસાયિક ચિની ઉત્પાદક 24 ઝોન મેટલ ડિટેક્ટરની છે, અને તમારા સહકાર આગળ જુઓ!

    WhatsApp Online Chat !