ផលិតផលជាច្រើននៃ granules ចាប់ដែក, ផ្តល់ជូននូវផលិតផលនិងប៉ារ៉ាម៉ែត្ររូបភាពជាមួយគ្នា granules មូលដ្ឋានចាប់និងឧស្សាហកម្មដែកចាប់សម្រាប់ granules ដែក; យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតវិជ្ជាជីវៈរបស់ប្រទេសចិនចាប់ granules លោហៈនិងមើលទៅមុខដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក!

    WhatsApp Online Chat !