ផលិតផលជាច្រើននៃផលិតផលនំបុ័ងចាប់ដែក, ផ្តល់ជូននូវផលិតផលនិងប៉ារ៉ាម៉ែត្ររូបភាពជាមូលដ្ឋានជាមួយគ្នាចាប់ផលិតផលនំបុ័ងនិងដែកដែកចាប់សម្រាប់ផលិតផល Bakery ទឹកកក! យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតរបស់ចិនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៃផលិតផលនំបុ័ងចាប់ដែក, និងមើលទៅមុខដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក!

WhatsApp Online Chat !