સુરક્ષા એક્સ-રે સ્કેન કરી રહ્યું છે સીસ્ટમના વિવિધ ઉત્પાદનો, ઉત્પાદન છબીઓ અને મૂળભૂત પરિમાણો દરેક સુરક્ષા એક્સ-રે સ્કેન કરી સિસ્ટમ અને એક્સ-રે સુરક્ષા સ્કેનર સાથે પૂરો પાડે છે; અમે એક વ્યાવસાયિક ચિની ઉત્પાદક સુરક્ષા એક્સ-રે સ્કેન કરી રહ્યું છે સિસ્ટમ છે, અને તમારા સહકાર આગળ જુઓ!

WhatsApp Online Chat !